Your Gateway to JAPAN

Team

WRITTEN BY:

Christophe Nick

Alexandre Brachet

Margaux Missika

 

 

UPIAN

 

PRODUCTION:

Margaux Missika

Alexandre Brachet

 

PROJECT MANAGEMENT:

Olivier Hoffschir

 

 

​YAMI2

 

PRODUCTION:

Christophe Nick

Antoine Boukobza

 

PROJECT MANAGEMENT & COORDINATION:

Lou Barbé

Emily Surguine

 

 

NHK

 

PRODUCTION:

Tomoko Matsuda

Kosuke Hori

Go Tsuneyama

 

PROJECT MANAGEMENT & COORDINATION:

Tomomi Kitamura

Yuri Yoshioka

Keisuke Nakayama

 

Takehiro Nezu

Koji Inamura

Kuniaki Ogihara

Shouta Suzuki

Masanao Azuma

Takumi Nakagawa

Ryota Hozumi

Shota Saito

Chen Yonhyi

 

Thanks to:

Noritoshi Furuichi

Sho Suzuki

Kazuyo Minamide

あなたのご意見・ご感想をお聞かせください